ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันจะสามารถใช้บีทที่ฉันบันทึกไว้ได้อย่างไร รายการเพลงของฉันเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งานหรือไม่